Privatumo politika

Kanapiu.lt klientų duomenų privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate užsisakant prekes kanapiu.lt internetinėje parduotuvėje. Gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

1. Kontaktiniai duomenys

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, adresą) mes naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas. Taip pat teikdami tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, jeigu patvirtinate savo sutikimą tokius pasiūlymus gauti.

Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes, kurias įsigyjate mūsų internetinėje parduotuvėje. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

2. Tiesioginė rinkodara

Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome tik tuo atveju, jei dėl to Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti Jums naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galite patvirtinti užsakymą internetinėje parduotuvėje kanapiu.lt ir (ar) įvesdami savo el. paštą kanapiu.lt puslapio apačioje esančiu naujienlaiškio laukeliu “Naujienos ir pasiūlymai”.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis el. pašto adresu [email protected] arba informuodami mus kitais kontaktai pateikiamais skiltyje “Kontaktai”.

3. Internetinė parduotuvė ir prekių pristatymas

Įsigyjant prekes mūsų internetinė parduotuvėje kanapiu.lt, sutarties vykdymo pagrindu, mes surenkame ir tvarkome Jūsų pirkimo duomenis (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita, mokėjimo kortelės duomenys)). taip pat su pristatymu susijusius duomenis (kurjeriui aktuali informacija, Omniva pasirinktas paštomatas, kuriame pageidaujate atsiimti prekes), kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes. Jums nepateikus šių duomenų, mes negalėsime įvykdyti Jūsų užsakymo ir pristatyti prekių.

4. Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas ir CV) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie susiję yra su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir tvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

5. Internetinės svetainės užklausos

Kai pateikiate užklausą mūsų internetinėje svetainėje kanapiu.lt, tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, nurodytą žinutę. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų kanapiu.lt negalės atsakyti į Jūsų užklausą.

6. Žaidimai ir loterijos

Remdamiesi Jūsų sutikimu, tam, kad galėtume organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, mes tvarkome loterijose dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Jums nepateikus šių asmens duomenų kanapiu.lt negalės užtikrinti Jūsų dalyvavimo žaidimuose ir loterijose.

7. Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokioje tikslinėje programoje ir 1 mėn. nuo dalyvavimo pabaigos.

Jūsų užsakymų duomenis mūsų internetinėje parduotuvėje saugome 10 metų.

Internetinės svetainės užklausų duomenis bei žaidimų ir loterijų duomenis saugome ne ilgiau nei 10 metų.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo kanapiu.lt internetinėje parduotuvėje, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.

8. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

Jūsų užsakyme įvestus duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti kanapiu.lt internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

9. Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

10. Jūsų sutikimai ir teisės

Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu [email protected] ir susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų. Taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, el. paštas [email protected]).

Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

11. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2022 m. liepos mėn. 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje adresu: kanapiu.lt/privatumo-politika.

Norint uždaryti palyginimo juostą, spauskite bet kur virš jos
Palyginti