Sąlygos ir taisyklės

KANAPIU.LT prekių pirkimo ir pardavimo sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje Kanapiu.lt susijusios nuostatos.
1.2. Taisykles Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti, taisyti.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Kanapiu.lt turi teisę išimtinai tik:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje Kanapiu.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Apsipirkti Kanapiu.lt gali vartotojo registracija nėra reikalinga. Darant užsakymą Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą, pašto kodą, telefoną , el. pašto adresą.
2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.3. Asmens duomenų valdytojas yra MB „BIH Logistics“, juridinio asmens kodas 305644379, PVM mokėtojo kodas LT100013569114, buveinė Savanorių pr. 204-89, LT-50187, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus filialas.
2.4. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia užsakymo apmokėjimo nuorodą „APMOKĖTI“.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Kanapiu.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Kanapiu.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve Kanapiu.lt, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Kanapiu.lt.
5.2. Kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas, tuomet užsakymas anuliuojamas, Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai tik už prekes, mokestis už pristatymą lieka Pardavėjui.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Interneto parduotuvės Kanapiu.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Kanapiu.lt numatytos sąlygos.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Kanapiu.lt įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) d.d, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 (septynias) d.d jei daromas tarptautinis pavedimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jei buvo mokėta iš Lietuvos bankų ir per 7 d.d (septynias) jei daromas tarptautinis pavedimas, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, prekės, dovanų kortelės ir kuponai

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje Kanapiu.lt nurodomos eurais, PVM įtrauktas į kainą.
8.2. Internetinė parduotuvė prekiauja kanapių kosmetikos ir kūno puoselėjimo priemonėmis.

9. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:
9.1.1. elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – NEO Finance;
9.1.2. Debeto arba kredito mokėjimo kortele, atsiskaitymo partneris – Stripe, Inc.;
9.1.3. Atidėtu ar išskaidytu mokėjimu per elektronine bankininkyste, pridėjus elektroninio mokėjimo sutartį banke. Atsiskaitymo partneris – NEO Finance;

10. Prekių pristatymas

10.1 Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
10.1.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba kita konkretus asmuo, kuris nurodytas, kaip siuntinio Gavėjas;
10.1.2 prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
10.1.3. pristatymo mokestis Lietuvoje (užsakymams į Kuršių Neriją imamas papildomas 22,00 Eur. Už siuntinį mokestis) – pristatant OMNIVA kurjeriu – 1,95 Eur, į OMNIVA paštomatus – 0,00 Eur.
10.1.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas.
10.2. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
10.3. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra.
Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
10.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prekių gražinimo dokumentą. 11.3. 11.1 Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.4.7. tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2 punkte numatyta teise (prekės grąžinimas be Pardavėjo kaltės), Pirkėjui tenka prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos;
11.4.8. prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;
11.4.9. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Jei prekė grąžinama nesant Pardavėjo kaltės, prekių siuntimo kaina nėra grąžinama.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ar pateiktų socialinių tinklų paskyromis, Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Kanapiu.lt svetainės skyriuje „Kontaktai“.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Norint uždaryti palyginimo juostą, spauskite bet kur virš jos
Palyginti